Deelnemen aan ClubMiddag

Bestaande leden (zij die al eens een keer meededen) kunnen zich pas ná een Clubmiddag weer aanmelden voor de volgende Clubmiddag, dus geen 2 of 3 maanden vooruit. Aanmelden kan alleen via email, zodat er helder overzicht blijft met betrekking tot de volgorde van aanmelding. Deze regeling hanteer ik strikt, zodat er alle ruimte is én blijft voor iedereen om zich aan te melden en de Club niet maanden vooruit al vol zit.

De samenstelling van de club blijft op deze manier ook afwisselend elke maand, omdat er steeds een andere dynamiek is. Door geen specifieke opleidings- en toelatingseisen is er een grote verscheidenheid in mensen en achtergronden. Blijf respectvol, ook als iemand anders denkt en leeft.

Zodra er 30 leden zijn, dan is er een tijdelijke inschrijfstop voor nieuwe leden. We bouwen dan met deze 30 vrouwen de Club op en door meerdere malen deel te nemen zal de vertrouwdheid met elkaar toenemen. Indien er leden uiteindelijk toch afvallen, dan kunnen er uiteraard weer nieuwe leden bijkomen.

Indien je meer houdt van een klein vast clubje mensen, dan adviseer ik je om uit te zien naar die opzet elders. Er is geen garantie dat je élke maand mee kunt doen (In juni, juli en augustus houden we vakantie) omdat de ledengroep groter is dan de 8 plekken per maand. Wel zal deelnemen óm de maand tot de mogelijkheden behoren als je je meteen aanmeldt de dag ná een Clubmiddag.

Er zijn ook leden die het prettig vinden om niet verplicht te worden elke maand mee te doen. Ook zijn er leden die een actieve agenda hebben en gemiddeld 4 keer per jaar kunnen meedoen. Voor iedereen ligt dat anders. Vandaar dat we om die reden een groter ledenbestand aanhouden, zodat we elke maand wél een volle groep van 8 gemotiveerde dames kunnen ontmoeten.