Minimale deelname-bijdrage

Voor 2023 is de DEELNAMEBIJDRAGE € 27,50 (i.v.m. verhoogde websitekosten)

Om té vrijblijvende deelname van leden te vermijden en een toegewijde groep te bouwen en waarborgen, is er vanaf 1 januari 2021 een minimale deelname-bijdrage ingevoerd.

Wij vragen onze leden een kleine deelname-bijdrage van € 2,15 per maand / € 26 per kalenderjaar, voor tegemoetkoming in websitekosten, organisatie- en administratiekosten. Verder zijn er geen kosten verbonden aan deelname.

Bestaande leden die al ingeschreven staan, betalen de deelname-bijdrage 1e week januari van het nieuwe kalenderjaar aan de oprichter & organisator. Zij ontvangen een tikkie per whatsapp en kunnen zo de betaling per omgaande overmaken.

Om toewijding aan onze Club te stimuleren voeren wij dit dus in. Veel gratis Clubs laten een groter verloop in deelnemers zien, wij willen dat vermijden!

De deelname-bijdrage staat los van hoeveel keer je kunt of wilt deelnemen tijdens het jaar. Indien je gedurende het jaar opzegt, dan geeft dit géén recht op restitutie van je betaalde deelname-bijdrage. Een eerste keer proeven is kosteloos (binnen 2 maanden ná aanmelding). Daarna gaat de ledenbijdrage automatisch in of je moet direct afzien van deelname.

Restitutie is ook niet mogelijk bij landelijke regeringsmaatregelen die het organiseren van de ClubMiddagen verbieden. Dat geldt als overmacht, en ligt buiten de invloedsfeer van de organisator. Bij royement van een lidmaatschap bestaat er ook geen restitutie.